گزارش تصویری
سه‌شنبه 25 ارديبهشت 1397 بازدید رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش از یکان ها و مواضع منطقه پدافند هوایی جنوب شرق کشور
حسنی   
1397/2/25 سه‌شنبه
حسنی   
1397/2/25 سه‌شنبه
حسنی   
1397/2/25 سه‌شنبه
حسنی   
1397/2/25 سه‌شنبه

حسنی   
1397/2/25 سه‌شنبه
حسنی   
1397/2/25 سه‌شنبه
حسنی   
1397/2/25 سه‌شنبه
حسنی   
1397/2/25 سه‌شنبه

حسنی   
1397/2/25 سه‌شنبه
حسنی   
1397/2/25 سه‌شنبه
حسنی   
1397/2/25 سه‌شنبه
حسنی   
1397/2/25 سه‌شنبه

حسنی   
1397/2/25 سه‌شنبه
حسنی   
1397/2/25 سه‌شنبه
حسنی   
1397/2/25 سه‌شنبه
حسنی   
1397/2/25 سه‌شنبه

حسنی   
1397/2/25 سه‌شنبه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر