مقـالات

1393/8/27 سه‌شنبه

رویکرد تخصصی به پزشکی پدافند هوایی : راهبردی جدید در بهداشت و درمان قرارگاه

نیروی انسانی مهمترین فاکتور تاثیرگذار دردستیابی به اهداف هر سازمانی بشمار می رود. که چگونگی عملکرد و میزان کارایی آن مستقیما در برآیند سازمان نقش دارد(1).واین موضوع در نیروهای نظامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.(2). نگاه ویژه فرماندهی کل قوا (روحی فدا) به قرارگاه ،مسولیت ما سربازان را صدچندان می کند. لذا نیرویی که در این مجموعه خصوصا واحدهای عملیاتی وارد می شود بایستی کاملا تعریف علمی از نظر سلامت و قابلیت ها ی جسمی داشته باشد. روند رو به پیشرفت تجهیزات و تعاریف جدید جنگ های حاضر و آینده ، نیروی انسانی خاص خود را می طلبد و فرصت خطا و آزمون را به ارگان های نظامی نمی دهد.

 

 

خلاصه:

نیروی انسانی مهمترین فاکتور تاثیرگذار دردستیابی به اهداف هر سازمانی بشمار می رود. که چگونگی عملکرد و میزان کارایی آن مستقیما در برآیند سازمان نقش دارد(1). واین موضوع در نیروهای نظامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.(2). نگاه ویژه فرماندهی کل قوا (روحی فدا) به قرارگاه ،مسولیت ما سربازان را صدچندان می کند. لذا نیرویی که در این مجموعه خصوصا واحدهای عملیاتی وارد می شود بایستی کاملا تعریف علمی از نظر سلامت و قابلیت ها ی جسمی داشته باشد. روند رو به پیشرفت تجهیزات و تعاریف جدید جنگ های حاضر و آینده ، نیروی انسانی خاص خود را می طلبد و فرصت خطا و آزمون را به ارگان های نظامی نمی دهد.مهمترین چالش های امروز بهداشت و درمان را که علی رغم هزینه های هنگفت سازمانی موجب ارتقاء چشمگیری در سیستم نشده است می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

v    شرایط گزینش سلامت (جسمی،روانی،استعداد) نیروهای پدافندی بدون توجه به ماموریت آنان و مشابه سایرنیروها می باشد.

v    طرح پایش سلامت که در حال حاضر اجرا می شود متناسب با شرایط خاص از جمله مواجهه با پرتوهای راداری و بیماری های ناشی از آن نمی باشد.

v    پزشکان قرارگاه جهت برخورد با بیماری های خاص ناشی از محیط های راداری و سامانه های موشکی آموزش ندیده اند.

در این مقاله بمنظور برون رفت از مسایل فوق به بیان و تشریح رویکردی راهبردی متناسب با شرایط روز قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) خواهیم پرداخت.

مقدمه :

نیروی انسانی مهمترین فاکتور تاثیرگذار دردستیابی به اهداف هر سازمانی بشمار می رود. که چگونگی عملکرد و میزان کارایی آن مستقیما در برآیند سازمان نقش دارد(1).واین موضوع در نیروهای نظامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.(2). نگاه ویژه فرماندهی کل قوا (روحی فدا) به قرارگاه ،مسولیت ما سربازان را صدچندان می کند. لذا نیرویی که در این مجموعه خصوصا واحدهای عملیاتی وارد می شود بایستی کاملا تعریف علمی از نظر سلامت و قابلیت ها ی جسمی داشته باشد. روند رو به پیشرفت تجهیزات و تعاریف جدید جنگ های حاضر و آینده ، نیروی انسانی خاص خود را می طلبد و فرصت خطا و آزمون را به ارگان های نظامی نمی دهد.

مقام معظم رهبری در فرازی از سخنان خود می فرمایند : در دنیایی که سلطه‌گری یک امتیاز محسوب می‌شود ملت ما باید قادر به دفاع از خود باشند.