1396/9/12 یکشنبه

اعزام تیم پزشکی قرارگاه پدافند هوایی به منطقه رزمایش
 
امتیاز دهی