اخبار
امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی : رشد وپویایی مراکز آموزشی،رشد قرارگاه پدافند هوایی را بدنبال خواهد داشت

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی در جریان بازدید از مرکز آموزش درجه داری حضرت علی اکبر(ع) گفـت بـا وجــود مراکز آموزشی نیازمندی های قرارگاه پدافند هوایی به نیروهای متخصص در داخل تامین می شود.

به گزارش روابط عمومی قرارگاه پدافند هوایی امیر اسماعیلی که برای شرکت در محفل انس با قرآن کریم به اراک سفر کرده بود پس از بازدید از قسمت های مختلف این مرکز و شرکت در محفل انس با قران کریم در حاشیه این مراسم گفت تاسیس مراکز آموزشی از اولویت های قرارگاه پدافند هوایی بود که به لطف خدا و تلاش مجدانه همکاران و همراهی سلسله مراتب آجا این مهم تحقق یافت و ما امروز شاهد رشد و پویایی این مراکز هستیم و معتقدیم رشد و پویایی مراکز آموزشی رشد قرارگاه را بدنبال خواهد داشت .

 
امتیاز دهی