پدافند در جنگ
 اين عمليات به نام والفجر 8 و هدف عمليات تنبيه متجاوز و اخطار به دشمن بعثي و حاميان مستكبر و مرتجع رژيم صدام مي‌باشد. نتيجه اين عمليات آزاد شدن بيش از 800 كيلومتر مربع از خاك عراق مي‌باشد.

 

در اين حمله گسترده دشمن با 9000 نفر كشته و 35000 نفر زخمي‌در حالي تن به شكست مي‌دهد كه بيش از 70 فروند از انواع هواپيماهاي خود را در رويارويي با پدافند هوايي ايران از دست داده است.

 

عمليات والفجر 8 نقطه عطفي است در تاريخ پدافند هوايي ايران. در اين عمليات پدافند هوايي ايران توانست فضاي جنوبي استان بصره را براي هواپيماهاي عراقي ناامن كند و اهميت كار از اين جهت بود كه اين كار بيشتر با جنگ افزارهاي پدافندي انجام مي‌شد نه هواپيماهاي شكاري.

 

20 بهمن 1364

 

مراتب جايگزيني چهار قبضه جنگ افزار 23 م م به جاي چهار قبضه 5/14 م م در پازنان از سوي ف.پ.ه 1 به نهاجا 2 اعلام مي‌شود.

 

21 بهمن 1364

 

برابر اطلاع واصله، فاصله نيروهاي ايراني با واحدهاي عراقي در منطقه تاسيسات فاو از 500 متر الي 1.5 كيلومتر مي‌باشد و با اين همه پيشروي نيروهاي ايراني سخنگوي نظامي‌عراق اعلام مي‌نمايد حمله ايران در مناطق شرق بصره و شط العرب با شكست مواجه گرديده است. ف.پ.ه استقرار عملياتي شدن چهار قبضه توپ 23 م م را در مواضع پايگاه پنجم شكاري اعلام مي‌نمايد.ف.پ.ه به ف.گ.پ.ه. همدان3 ابلاغ مي‌نمايد تا به منظور مقابله با هواپيماهاي ميگ 25 متهاجم به منطقه تهران از يك فروند تانكر سوخت رسان و هواپيماي پروژه ابابيل بهره‌برداري نمايند.

 

22 بهمن 1364

 

ف.پ.ه منطقه ايستايي جديدي را در رابطه با دستورالعمل عمليات والفجر 8 جهت هواپيماي F14 تعيين و به گروه‌هاي پدافند هوايي شيراز ، دزفول، بندر امام و بهبهان ابلاغ مي‌نمايد. (الف شمالي 3040 شرقي 4900 ب شمالي 3035 شرقي 4337) و اضافه مي‌كند منطقه ايستايي تانكر تغيير نكرده است.

 

گاشا4 اطلاعيه‌هاي زيادي را مبني بر بمباران نيروهاي سطحي ايران توسط هواپيماهاي جنگنده عراق گزارش مي‌نمايد.

 

جابه‌جايي تاكتيكي سايت‌هاگ پدافند هوايي ايران باعث سرنگوني و انهدام هواپيماهاي زيادي از دشمن مي‌گردد: گزارش‌هاي واصله حاكي است در ساعت‌هاي 11:31 و 11:58 و 13:11 سه فروند از هواپيماهاي دشمن توسط سايت‌هاگ كوثر منهدم شده است.

 

در ساعت‌هاي 14:25 و 14:28 و 14:33 و 14:35 تعداد چهار فروند ديگر از هواپيماهاي مهاجم دشمن توسط همين سايت‌هاگ سرنگون مي‌گردد.گزارش‌هاي ديگر حاكي است ساعت 15:42 دو فروند و ساعت 15:57 يك فروند ديگر از هواپيماهاي دشمن توسط سايت‌هاگ سرنگون و كل هواپيماهاي ساقط شده مورد تائيد فاشا در روز جاري به ده فروند مي‌رسد.

 

23 بهمن 1364

 

درگيري در منطقه عملياتي بشدت ادامه داشته و در اولين ساعات صبح امروز يعني ساعت 7:40 دقيقه سايت‌ هاگ كوثر كه در سه روز گذشته امان از دشمن گرفته و ناامني شديدي براي پروازهاي دشمن به‌وجود آورده است توسط هفت فروند هواپيماهاي دشمن بمباران مي‌شود، بر اثر اين حمله دشمن سه نفر مجروح و سه تير موشك به طرف هواپيماهاي دشمن شليك و يك فروند از هواپيماها سرنگون مي‌شود.

 

حملات دسته جمعي هواپيماها به نيروهاي سطحي ادامه دارد و در اين حملات دسته جمعي موشكي كه از سايت شليك مي‌گردد حداقل به يكي از هواپيماهاي دسته جمعي دشمن اصابت نموده و آن را سرنگون مي‌نمايد.ساعت 10 و 43 دقيقه مسير هواپيماي دشمن با معرف H28 و ساعت 10 و 44 دقيقه مسير ديگري با معرف H29 به سايت‌هاگ منطقه واگذار و هر دو سرنگون مي‌شوند.

 

در ساعت 10 و 48 دقيقه يك تير موشك جهت مسير دسته جمعي 006 شليك مي‌شود ليكن به هدف‌ها اصابت نمي‌نمايد و در ساعت 10 و 53 دقيقه يك فروند ديگر توسط سايت كوثر منهدم مي‌‌شود.

 

در ساعت 10 و 55 دقيقه هواپيماي ديگري از دشمن مورد اصابت موشك قرار گرفته و در ساعت 14 و 15 دقيقه دو فروند هواپيماي دشمن در موقعيت 2955 شمالي و 4835 شرقي با شليك سه تير موشك‌هاگ منهدم و خلبان يكي از هواپيماها با چتر نجات بيرون مي‌پرد كه با چشم در منطقه ديده مي‌شود.

 

با اين عمليات متهورانه سايت ‌هاگ كوثر، دشمن در ساعت 14 و 18 دقيقه سيستم HIPIN سايت را با موشك‌هاي ضد رادار مورد اصابت قرار داده و ساعت 14:20 دقيقه با تعداد بيشماري هواپيما كل سايت را بمباران مي‌نمايد.

 

24 بهمن 1364 

 

در پي حملات رزمندگان اسلام و تصرف جزيره فاو سرلشكر ماهر عبدالرشيد، فرمانده سپاه سوم عراق به سقوط شهر فاو در مناطق اطراف آن اعتراف مي‌نمايد.

 

ارتش عراق با 11 يگان در منطقه فاو اقدام به پاتك عليه نيروهاي ايراني مي‌كند. بخش فارسي راديو عراق ساعت 10 و 55 دقيقه اعلام مي‌كند نيروهاي مسلح ايران در اين عمليات از سلاح‌هاي شيميايي استفاده كرده است. (لازم به ذكر است در تمام بررسي‌هاي سازمان ملل مدركي دال بر استفاده نيروهاي ايراني از سلاح‌هاي شيميايي ارائه نگرديده.)

 

ف.پ.ه استقرار و عملياتي شدن چهار قبضه توپ 23 م م جايگزين چهار قبضه توپ 14.5 م م در تلمبه خانه‌هاي يونيت شماره 4 آغاجاري و يونيت 5 آغاجاري را گزارش مي‌نمايد.

 

ساعت 11 و 10 دقيقه يك فروند ديگر از هواپيماهاي دشمن توسط پدافند هوايي نيروي هوايي جمهوري اسلامي ‌ايران سرنگون مي‌گردد.

 

ساعت‌هاي11 و 15 دقيقه، 13، 13:15 دقيقه و 13:42 دقيقه هواپيماهاي دشمن جزيره خارك، شهر اهواز بهره برداري منصوريه در نزديكي شهر اهواز و بندر گناوه را بمباران مي‌نمايند.

 

راديو عراق طي بيانيه اي ادعا مي‌كند نيروهاي عراقي توانسته اند نيروهاي ايراني را از شرق بصره وادار به عقب‌نشيني نمايند.هواپيماهاي دشمن شهر خرمشهر را بمباران و 19 نفر از بسيجيان مجروح مي‌‌شوند.

 

ساعت 10:09 دقيقه سايت‌هاگ كوثر3 مورد حمله هواپيماهاي عراقي قرار گرفته و موشك رها شده از هواپيماهاي دشمن به اطراف سايت اصابت مي‌نمايد.

 

در ساعت 14 يك فروند از هواپيماهاي دشمن در موقعيت 3008 شمالي و 4022 شرقي توسط سايت‌هاگ كوثر 3 منهدم مي‌‌شود.

 

ف.پ.ه به ف.گ.پ.ه. بوشهر ابلاغ مي‌نمايد تا سه قبضه توپ اورليكن رها شده از شمال غرب كشور را كه با كليه متعلقات و تجهيزات و مهمات بار مبناء جهت گسترش در تلمبه خانه گناوه به بوشهر ارسال شده است را سريعا مستقر و عملياتي نمايند.

 

27 بهمن 1364

 

ساعت 10 و 55 دقيقه جنگنده‌هاي ايراني نيروهاي عراقي در منطقه فاو را بمباران مي‌نمايند. ساعت 11 و 15 دقيقه هواپيماهاي عراقي شهر آبادان را مورد حمله قرار مي‌دهند. حمله هوايي دشمن منجر به خرابي قسمتي از پل ايستگاه 7 و چند باب منزل مسكوني مي‌‌شود.

 

ساعت 15 و هفت دقيقه و 15 و 15 دقيقه مجددا هواپيماهاي عراقي تاسيسات نفتي و اطراف شهر گناوه را بمباران مي‌نمايند. (هواپيماهاي مهاجم به گناوه كه از نوع ميگ 25 بودند به شكاري اف14گشت هوايي منطقه به نام‌هامون واگذار مي‌شوند و علي‌رغم كشف هدف توسط شكاري خودي و شليك موشك به سمت آن نتيجه‌اي عايد نمي‌گردد.)

 

ساعت 16 و 15 دقيقه يك فروند هواپيماي توپولف عراقي در موقعيت 2950 شمالي و 4815 شرقي توسط سايت‌هاگ كوثر 3 مورد اصابت قرار مي‌گيرد و سقوط آن توسط پست‌هاي خودي تاييد مي‌شود.

 

ساعت 16 و 22 دقيقه يك فروند ديگر در موقعيت 3010 شمالي و 4810 شرقي توسط همين سايت سرنگون مي‌گردد.

 

ساعت 16 و 49 دقيقه در موقعيت 2945 شمالي و 4835 شرقي يك فروند ديگر از هواپيماهاي دشمن به‌وسيله همين سايت موشكي هدف قرار گرفته و ساقط مي‌شود.ساعت 18 و 4 دقيقه مجددا مسيري در موقعيت 3005 شمالي و 4820 شرقي به سايت‌هاگ كوثر 3 واگذار و يك فروند از هواپيماهاي دشمن به‌وسيله همين سايت منهدم مي‌گردد.ساعت‌هاي 21 و 21 و 20 دقيقه نيروي هوايي عراق اعلام مي‌نمايد دو هدف دريايي ايران را منهدم كرده است.راديو بغداد از قول سخنگوي نظامي‌عراق موضوع سرنگوني و انهدام جنگنده‌هاي عراقي توسط پدافند هوايي ايران در روز جاري را تكذيب مي‌نمايد.

 

28 بهمن 1364

 

ساعت 9 و 39 دقيقه و 9 و 48 دقيقه دو تير موشك از سايت‌هاگ كوثر به طرف هواپيماهاي دشمن شليك مي‌شود كه نتيجه‌اي عايد نمي‌گردد.

 

ساعت 10 و 15 دقيقه با شليك موشك ديگر از همين سايت به سمت يك مسير دسته جمعي دشمن، يك فروند از هواپيماهاي مذكور سرنگون مي‌گردد.پيرو همين گزارش از سايت‌هاگ كوثر 3 در ساعت‌هاي10 و 38 دقيقه ، 10 و 47 دقيقه، 12 و 45 دقيقه، 12 و 48 دقيقه و 13 و 15 دقيقه نيز در هر نوبت يك فروند از هواپيماهاي عراقي منهدم مي‌‌شوند.

 

29 بهمن 1364 

 

ستاد كل پدافند كشور در پي بررسي حملات انجام شده به گناوه به وزارت نفت اعلام مي‌دارد احتمالا دشمن به منظور حمله به گناوه از نقطه نشاني گازهاي متصاعد در ارتفاعات بينك كه در حال سوختن است استفاده مي‌نمايد و لذا پيشنهاد مي‌كند در جابه‌جايي لوله‌ها يا بي‌رنگ نمودن گاز شعله يا استتار برج آب اهواز اقدام سريع به عمل آورند.

 

از ساعت 9 هليكوپترهاي عراقي فعاليت خود را در منطقه شرق بصره و در ساحل دريا آغاز مي‌نمايند. دشمن ساعت 9 و 37 دقيقه از طريق پايگاه هوايي شعيبيه به برج‌هاي ديده باني كنار اروند رود آماده‌باش مي‌دهد.در ساعت 11 و 1 دقيقه يك فروند هواپيماي عراق توسط سايت‌هاگ كوثر منهدم و ساعت 11 و 24 دقيقه و 11 و 33 دقيقه نيز دو فروند هواپيماي دشمن توسط همين سايت‌هاگ مورد اصابت قرار مي‌گيرد كه سقوط يك فروند به تائيد پست شنود (گاشا) و سقوط ديگر به وسيله هواپيماي خفاش (پست شنود پرنده) تائيد قرار مي‌‌شود.

 

30 بهمن 1364 

 

در ساعت 11 و 1 دقيقه و 11 و 24 دقيقه دو فروند هواپيماي دشمن توسط كوثر 3 و 4، مورد اصابت و منهدم و در ساعت 11 و 33 دقيقه يك فروند ديگر توسط سايت‌هاگ كوثر 3 سرنگون مي‌گردد.در پي انهدام بي‌امان هواپيماهاي دشمن توسط كوثر 3 و چهار در ساعت 11 و 46 دقيقه يك فروند موشك ضد رادار توسط هواپيماهاي سوخو 22 به سمت كوثر 4 شليك ولي به علت اقدام بموقع پرسنل هشيار پدافند هوايي ايران موشك مذكور در فاصله زيادي از سايت منفجر و در ساعت‌هاي13 و 29 دقيقه و 13 و 36 دقيقه و 14 و 26 دقيقه نيز سايت كوثر 3 تعداد سه تير موشك به سمت هواپيماهاي دشمن شليك مي‌شود ليكن نتيجه‌اي عايد نمي‌شود و در نهايت ساعت 17 و 49 دقيقه يك فروند هواپيماي عراقي با معرف مسير Z77 از نوع سوخو ضد رادار توسط سايت كوثر 3 منهدم و يك هواپيما با شماره Z50 در ساعت 14 و 24 دقيقه توسط كوثر 4 منهدم و متعاقباً در ساعت 17 و 49 دقيقه يك فروند ديگر از هواپيماهاي دشمن سرنگون كه مورد تائيد واقع مي‌شود.

 

 
 
امتیاز دهی