اخبـــار
 

مدیر تیم های بسکتبال رعد پدافند هوایی کشور با بیان اینکه دلیل انتقال تیم پدافند هوایی دزفول به شهرکرد، عدم حمایت مسئولان خوزستانی بود، گفت: برای اینکه بقا داشته باشیم و سربازهای تیم متضرر نشوند، تیم را به شهرکرد منتقل کردیم.

جمال صیفی در خصوص واگذاری تیم لیگ برتری بسکتبال رعد پدافندهوایی دزفول به شهرکرد، اظهارکرد: این تیم با نام دزفول مجوز حضور در لیگ برتر کشور را به دست آورد و سپس به اهواز برای تیم داری در لیگ برتر سپرده شد اما باتوجه به اینکه حمایت لازم از این تیم صورت نگرفت، تیم سال گذشته مجددا به دزفول برگردانده شد.

وی بیان کرد: متاسفانه در دزفول نیز باوجود قول هایی که برای حمایت داده بودند، اتفاق خاصی نیفتاد و ما هم برای اینکه بقا داشته باشیم و سربازهای تیم متضرر نشوند، تیم را به شهرکرد منتقل کردیم. البته از فارس، مرکزی و مشهد نیز پیشنهاد داشتیم ولی فدراسیون تمایل داشت باتوجه به اینکه 25 درصد از بازیکنان تیم ملی از شهرکرد هستند، این شهرستان به بسکتبال برگردد و ما هم قبول کردیم. تیم اکنون شرایط خوبی دارد و مسئولان این شهرستان به قول های خود عمل کرده اند.

صیفی گفت: هدف باشگاه رعد پدافند هوایی که در 10 رشته فعالیت دارد، کمک به ورزش کشور است. به هر حال اگر استانی موفق عمل نکند، ممکن است تیم به استان دیگر داده شود. در این زمینه آیین نامه خاصی نیست و ما استانی را برای تیم داری می خواهیم که حمایت کند. ما به حداقل ها نیز راضی هستیم ولی می بینید که همین حداقل ها نیز فراهم نمی شود و مجبور به انتقال می شویم.

وی در پایان عنوان کرد: به هر حال دلیل انتقال تیم پدافند هوایی دزفول به شهرکرد، عدم حمایت مسئولان خوزستان بود.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر