اخبار مناطق
 

همزمان با هفته دفاع مقدس ودر راستای برنامه های اوقات فراغت کارکنان وظیفه تعدادی از سربازان دانشگاه پدافند هوایی جهت زیارت وبرگزاری طرح بصیرتی – تربیتی وتشکیل حلقه های معرفت به ری اعزام شدند.

به گزارش روابط عمومی نیروی پدافند هوایی؛ برای پرکردن اوقات فراغت کارکنان وظیفه وبه منظور آشنایی بیشتر آنان با حرم امام زادگان وعلمای دین وبهره برداری از موضوعات دینی ،عقیدتی سیاسی؛ دانشگاه پدافند هوایی در یک اقدام نوآوانه طرح حلقه های معرفت خود را با طرح برنامه های اوقات فراغت کارکنان وظیفه ترکیب نموده وتعداد 40 نفر از سربازان را جهت زیارت وتشکیل حلقه های معرفت به حرم شاه عبد العظیم حسنی(ع) اعزام کرد.
 

گفتنی است حلقه های محبت ومعرفت هرهفته در دانشگاه پدافند هوایی برگزار میشود و طرح مذکور در هفته ها وماه های آینده در سایر اماکن زیارتی انجام خواهد شد. 

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر