پنجشنبه 10 ارديبهشت 1394 اهمیت نیروی هوائی شاهنشاهی [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/
نويسنده: بنی‌فضل، سیف‌اله، ۱۲۹۷
ناشر اصلي: دانشگاه پدافند ملی. دانشکده فرماندهی عالی و ستاد مشترک
تعداد صفحات: ‏‫‏۹۱ ورق: جدول، نقشه، نمودار.
نوبت و سال انتشار: ‏‫‏۱۳۴۷.

توضيحات:
نیم نگاه
 
امتیاز دهی