1394/6/11 چهارشنبه
خبر 21 شبکه یک سیما-10/06/94 -دیدار فرماندهان قرارگاه با فرمانده کل قوا- رونمایی از رادارهای بینا و نذیر
 
امتیاز دهی