1392/7/21 یکشنبه
نماهنگ گرامیداشت سالروز پدافند هوایی با حضور وابستگان نظامی کشورهای خارجی در سال1392
 
امتیاز دهی