تازه ترین خبرها
 

مرحله سوم و پایانی نهمین دوره لیگ سراسری سه گانه پادگان های کشور در محل بوستان جوان شهر قم برگزار شد و تیم رعد پدافند هوایی در مجموع مراحل و در بخش تیمی به مقام سوم دست یافت.

در این مسابقات در بخش انفرادی و در مجموع انفرادی سه مرحله، محمد مهدی رحمتی از تیم رعد پدافند هوایی به مقام دوم رسید و تیم رعد قرارگاه پدافند هوایی مقام سوم را کسب کرد.

 
 
امتیاز دهی