متون عمومي
1398/3/16 پنجشنبه

متقاضی محترم تسهیلات بانک ملّت،لطفاً پس از بروز رسانی اطلاعات حساب خود در هر یک از شعب بانک مذکور،درصورت اطمینان از نداشتن هرگونه بدهی معوق وچک برگشتی ،حداکثر تا تاریخ 98/03/20 فرمهای مربوطه را از  لینک های زیر دانلود و پس از تکمیل و تأیید کارگزینی و داریی ، به مد طب و بودجه یگان خود ارائه نمایید .

فايلها
فرم تعهدنامه وام بانک ملت.doc 64.512 KB
فرم تعهدنامه وام بانک ملت.doc 64.512 KB
فرم وام قرارداد بانک ملت قرارگاه.docx 1 MB
فرم تعهدنامه وام بانک ملت.pdf 195.86 KB
فرم وام قرارداد بانک ملت قرارگاه.pdf 317.086 KB