مرکز آموزش وظیفه ومیدان تیر شهدای پدافند هوایی سمنان
اخبار مرکز