مسابقه خطبه غدیر

مسابقه کتابخوانی "انس با خطبه غدیر"

 

- منبع سوالات "خطبه غدیر خم" است که فایل  آن را می توانید از اینجا و سوالات را از  اینجا دانلود نمایید.

 پاسخ صحیح سوالات را به صورت یک عدد 10رقمی به ترتیب از چپ به راست  به شماره  زیر

09101934098
ارسال نمایید.
نمونه: 1234123412 

 مهلت شرکت  در مسابقه تا 10 شهریور  ماه است.

 

فايلها
ghadir-khom.pdf 536.558 KB
سوالات مسابقه انس با خطبه غدير.docx 21.87 KB
 
امتیاز دهی