تازه ترین خبرها
 

رزماش آتش سوزی با حضور معاون بازرسی و ایمنی ارتش در گروه پدافند هوایی خنداب برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی نیروی پدافند هوایی، امیر سرتیپ منصور ونک معاون بازرسی و ایمنی ارتش از گروه پدافند هوایی خنداب بازدید کرد.
وی از گردان های مختلف و همچنین سایت ها و مواضع پدافندی این گروه پدافند هوایی بازدید کرد.
رزمایش مقابله در برابر آتش سوزی احتمالی طی بازدید معاون بازرسی و ایمنی ارتش در یکی از سایت های گروه پدافند هوایی خنداب برگزار شد.
 

 
 
امتیاز دهی